نرم افزار دکـــتـر ۲۸۰۰

نرم افزار آیین نامه 2800 زلزله ویرایش چهارم

 

 • محاسبه و کنترل پارامترهای آئین نامه 2800 جدید
 • قابل استفاده برای سازه های بتنی و فولادی
 • قابلیت تمام سیستمهای سازه ای موجود در آیین نامه
 • کنترل پاسخ ها و خروجیهای ایتبس بر اساس آئین نامه
 • منطبق با ایتبس 9 و 13 و 15 و 16
 • دریافت اتوماتیک اطلاعات از نرم افزار ایتبس
 • مناسب برای مشاوران و مهندسان طراح و محاسب و محققین
 • قابلیت محاسبات و کنترل از یک الی ۱۰۰ طبقه
 • تعبیه راهنمایی های مستمر درون برنامه به جهت ایجاد هوشمندی و ارتباط مستمر با کاربر
 •  قابلیت چاپ و یا کپی تمامی محاسبات در دفترچه محاسبات

جزئیات عملکردی برنامه به شرح زیر است :

 • محاسبه تمامی پارامترهای زلزله استاتیکی و دینامیکی
 • محاسبه نیروی زلزله طبقات و برش طبقات
 • کنترل لنگر واژگونی
 • کنترل های مربوط به مراکز جرم و سختی و نظم کالبدی
 • فلوچارت کامل و اتوماتیک از آیین نامه ۲۸۰۰ جهت کنترل نظم کالبدی در پلان و ارتفاع
 • ارایه چک لیست زلزله بر اساس کلیه پارامترهای محاسبه شده
 • کنترل نظم پیچشی سازه براساس نقاط انتخابی کاربر (لبه های سازه)
 • محاسبه و کنترل برون مرکزی و ضرایب بزرگ نمایی برای تک تک طبقات
 • کنترل تغییر مکان جانبی طبقات یا دریفت در سازه های منظم پیچشی
 • کنترل تغییر مکان جانبی طبقات یا دریفت برای سازه های نامنظم پیچشی در لبه های کنار سازه
 • محاسبه و ترسیم نمودار ضریب طیف طرح مطابق اطلاعات ورودی کاربر و قابل استفاده در ایتبس برای آنالیز دینامیکی
 • قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
 • ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
 • امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر

 

آپدیت های بعدی به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت لذا برای توسعه برنامه نظرات خود را به پشتیبانی ما انتقال دهید .

 

لینک صفحه خرید