دانلود مجموعه کامل و تمامی ورژنهای نرم افزار تحلیل و طراحی ساختمان ایتبس Etabs به همراه جدیدترین کرک تست شده


Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-9.7.4” ETABS-9.7.4-HamyarSaze.ir.rar – 73 بار دانلود شده است – 98 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-2016-16.0.3-32bit” ETABS.2016.v16.0.3-x32-Hamyarsaze.ir.rar – 80 بار دانلود شده است – 601 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-2016-16.0.3-64bit” ETABS.2016.v16.0.3-x64-Hamyarsaze.ir.rar – 59 بار دانلود شده است – 565 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-2016-16.2.0-32bit” ETABS16.2.0-32bit.rar – 70 بار دانلود شده است – 614 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-2016-16.2.0-64bit” ETABS16.2.0-64bit.rar – 78 بار دانلود شده است – 577 MB

 

دانلود مجموعه ضرایب تحلیل دینامیکی ویرایش چهارم برای تمام مناطق کشور مخصوص ایتبس و سپ etabs,sap

 

Download “ضرایب تحلیل دینامیکی” Dynamic-REV4.zip – 123 بار دانلود شده است – 28 KB

دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-9.7.4”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.2.0-32bit”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.2.0-64bit”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.0.3-32bit” دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.0.3-64bit”  دانلود مجموعه ضرایب تحلیل دینامیکی ویرایش چهارم برای تمام مناطق کشور مخصوص ایتبس و سپ etabs,sap  دانلود “ضرایب تحلیل دینامیکی”