نرم افزار گزارشگر ناظر

تهیه اتوماتیک و حرفه ای گزارشات مهندسین ناظر

 

 • نرم افزار گزارش نویسی
 • مناسب برای مهندسین حقیقی و حقوقی با هر تعداد طبقه
 • تجربه سالها نظارت و شناخت کمبودها جهت گزارشهای بهینه، سریع ، دقیق ، زیبا ، منسجم و بدون خطا
 • تهیه و تنظیم اتوماتیک فرم های گزارش مهندس ناظر
 • شناسایی اتوماتیک طبقه و مرحله تنظیم گزارش
 • محاسبه اتوماتیک متراژ کل و متراژ مرحله مورد گزارش
 • فرمت از پیش آماده جهت ارائه سریع نامه به مراجع معتبر مثل نظام مهندسی و اداره کار و شهرداری
 • دستور کارهای منتخب برای مراحل مهم ساخت جهت ابلاغ به سازنده
 • ساخت و تنظیم اتوماتیک جداول براساس تعداد طبقات
 • ساختارهای متنی از پیش آماده جهت ساخت استخوانبندی گزارشات و دستورکارها و نامه ها
 • تنظیم متنهای پیش آماده بدون تخلف
 • تنظیم متنهای پیش آماده با انواع تخلف
 • ثبت اتوماتیک تخلفات بدون نیاز به تایپ در جداول مربوطه
 • طبقه بندی نوع تخلفات ( ایمنی ، تخریب ، گودبرداری ، سازه ، معماری ، برق ، مکانیک ، اتمام عملیات )
 • امکان افرودن متنهای دلخواه کاربر و ذخیره در برنامه برای استفاده در پروژه های آتی
 • شیت بندی اتوماتیک براساس تعداد طبقات
 • سرعت ، دقت ، یادآوری جزئیات در تنظیم گزارش
 • ساخت اتوماتیک فایل خروجی متنی جهت ارائه به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری
 • رعایت موارد مهم حقوق مهندسی و قانون نظام مهندسی با یادآوری به مهندس ناظر
 • قابلیت انتقال نرم افزار و اطلاعات ذخیره آن بدون نیاز به نصب بر روی کامپیوتر های مختلف

 

آپدیت های بعدی به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت ، لذا برای توسعه برنامه نظرات خود را به پشتیبانی ما انتقال دهید .
توجه !!!  این برنامه یک ابزار کمکی است و جای قضاوت ، توان ، تجربه و شناخت مهندسی و دانش حقوقی را نخواهد گرفت و لازم است متنها بر اساس شرایط پروژه اصلاح و ویرایش شوند ، بنابراین مسئولیت نهایی با مهندس ناظر است .

لینک صفحه خرید