دانلود آخرین و جدیدترین ورژن نرم افزار تحلیل و طراحی سازه Sap به همراه جدیدترین کرک تست شده

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی - Sap-20.0-32bit” sap-20.0-32bit.rar – 60 بار دانلود شده است – 573 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی - Sap-20.0-64bit” sap-20.0-64bit.rar – 18 بار دانلود شده است – 548 MB

 

دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی – Sap-20.0-32bit”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی – Sap-20.0-64bit”