نرم افزار دکتر 2800

    ۳۵۰,۰۰۰ تومان

    نرم افزار محاسبه و کنترل پارامترهای آیین نامه 2800 زلزله ویرایش چهارم به صورت اتوماتیک از نرم افزار etabs