نرم افزار همیار محاسب

    ۶۰۰,۰۰۰ تومان

    نرم افزار محاسبات سازه ای بر اساس آیین نامه های روز ایران و امریکا منطبق با مبحث 6 ، 9 ، 10 مقررات ملی ساختمان و آئین نامه AISC و منطبق با روش حالت حدی مقاومت