– آپدیت نرم افزار دکتر 2800

شرح تغییرات و آپدیت نرم افزار آئین نامه زلزله ( دکتر 2800 ) به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/06 : (Dr2800-G)

 1. افزودن کپی اتوماتیک محاسبات و جداول جهت استفاده در دفترچه محاسبات + پاره ای اصلاحات

 

تاریخ 96/04/24 : (Dr2800-H)

 1. اصلاحات محاسبه برش طبقات و راهنمای برنامه

 

تاریخ 96/11/28 : (Dr2800-J)

 1. تغییر الگورتیم محاسباتی و افزایش ده ها برابر سرعت کنترل ها در پروژه های بزرگ
 2. قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
 3. قابلیت استفاده از چند دیافراگم مختلف در ایتبس و شناسایی جرم ها توسط برنامه
 4. اصلاح و توسعه راهنمای درون برنامه ای
 5. اصلاحات راهنمای اولیه برنامه
 6. ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
 7. امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر

 

تاریخ 97/02/10 : (Dr2800-11)

 1. قابلیت اتصال مستقیم به نرم افزار Etabs
 2. افزایش سرعت تحلیل و استخراج نتایج با اتصال مستقیم به ایتبس و تبادل اطلاعات با آن
 3. کنترل نامنظمی سختی جانبی طبقات موضوع بند 1-7-2-ث آیین نامه 2800 ویرایش 4 ( اتوماتیک و با اتصال مستقیم به Etabs )
 4. اصلاح نام گذاری ورژن برنامه به صورت عددی با ارایه 11 همین آپدیت

 

لینک صفحه خرید