– آپدیت نرم افزار دکتر 2800

شرح تغییرات و آپدیت نرم افزار آئین نامه زلزله ( دکتر 2800 ) به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/06 : (Dr2800-G)

  1. افزودن کپی اتوماتیک محاسبات و جداول جهت استفاده در دفترچه محاسبات + پاره ای اصلاحات

 

تاریخ 96/04/24 : (Dr2800-H)

  1. اصلاحات محاسبه برش طبقات و راهنمای برنامه

 

تاریخ 96/11/28 : (Dr2800-J)

  1. تغییر الگورتیم محاسباتی و افزایش ده ها برابر سرعت کنترل ها در پروژه های بزرگ
  2. قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
  3. قابلیت استفاده از چند دیافراگم مختلف در ایتبس و شناسایی جرم ها توسط برنامه
  4. اصلاح و توسعه راهنمای درون برنامه ای
  5. اصلاحات راهنمای اولیه برنامه
  6. ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
  7. امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر

 

لینک صفحه خرید