– آپدیت نرم افزار گزارشگر ناظر

شرح تغییرات و آپدیت نرم افزار گزارش نویسی مهندس ناظر با عنوان گزارشگر ناظر به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/14 : (Gozareshgar-B)

 1. امکان اصلاح مشخصات پروژه در زمانهای آتی اضافه شد
 2. فیلد توضیحات ابعاد و پخ ها اضافه شد
 3. توضیحات جدید و اصلاح Help نرم افزار انجام شد
 4. افزودن امکان تولید گزارش سفید و خام افزوده شد

 

تاریخ 96/02/24 : (Gozareshgar-C)

 1. تنظیم متنهای پیش آمده بدون تخلف
 2. تنظیم متنهای پیش آمده با انواع تخلف
 3. طبقه بندی نوع تخلفات (ایمنی ، تخریب ، گودبرداری ، سازه ، معماری ، برق ، مکانیک ، اتمام )
 4. امکان افرودن متنهای دلخواه کاربر و ذخیره در برنامه برای استفاده در پروژه های آتی

تاریخ 96/12/05 : (Gozareshgar-D)

 1. اصلاح مقدار اعشار و جلوگیری از گرد شدن اعداد در جداول تا دورقم مطابق پروانه شهرداری
 2. تکمیل راهنمای نرم افزار
 3. تغییر نامگذاری گزارشات بر اساس مرحله انتخابی
 4. تعدادی اصلاحات نمایشی

تاریخ 96/12/06 : (Gozareshgar-E)

 1. اصلاحات درون برنامه ای
 2. اصلاح تنظیمات پرینت

تاریخ 97/12/28 : (Gozareshgar-F)

 1. اصلاح الگوریتم قفل سخت افزاری برای برخی از لپتاب ها که استفاده همزمان چند مموری امکان پذیر شد و همچنین روی سیستم های دیگر استفاده همزمان از فلش مموری های دیگر میسر شد .

 

لینک صفحه خرید